Política de privacidade

Protección de datos de carácter persoal

A Asociación Española para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono (en diante AERCEGSA) comprométese a cumprir a Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Mediante a seguinte política de privacidade a AERCEGSA informa que tratará os datos persoais de forma totalmente privada.

A AERCEGSA informa de que os interesados poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de datos, dirixíndose por escrito e acompañando copia do DNI a:

AERCEGSA

Apartado de Correos 2095

37080 Salamanca

A AERCEGSA non revelará os seus datos persoais a ningún outro terceiro.

Pechar ventá