Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

L'Asociación Española para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono (en endavant AERCEGSA) es compromet a complir la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Mitjançant la següent política de privacitat l'AERCEGSA informa que tractarà les dades personales de forma totalment privada.

L'AERCEGSA informa de què els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades, dirigint-se per escrit i acompanyant còpia del DNI a:

AERCEGSA

Apartat de Correus 2095

37080 Salamanca

L'AERCEGSA no revel·larà les seves dade personales a cap altre o tercer.

Tancar finestra